ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตรา โกลเด้น ซิลค์ ( Golden Silk Bird's Nest Beverage)
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตรา โกลเด้น ซิลค์ เป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งรังนกธรรมชาติในหมู่เกาะทะเลใต้ของประเทศไทย ที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาด
และปรุงตามสูตรเฉพาะ ที่รักษาคุณค่าของรังนกอย่างสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
และได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ (HACCP) จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนี้
เหมาะอย่างยิ่งกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ให้ทั้งสุขภาพและความสะอาด พร้อมปรุงสำเร็จดื่มได้ทันที ประกอบเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ได้อย่างหลากหลายตามสไตล์คุณ

 
 
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป โกลเด้น ซิลค์ ขนาด 110 ml.

ราคา   1,800 บาท / แพค
น้ำหนักสุทธิรวม      660 มล. (ขวดละ 110 ml.)
จำนวน    1 แพค ๆ ละ 6 ขวด
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
ระบบขายส่งภายในประเทศ
 

เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป โกลเด้น ซิลค์ ขนาด 820 ml.

ราคา   3,000 บาท / ขวด
น้ำหนักสุทธิรวม       820 มล.
จำนวน      1 ขวด
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
 
ระบบขายส่งภายในประเทศ
 

เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Bassbon
สูตรน้ำตาลกรวด

น้ำหนักสุทธิรวม   450 มล. (ขวดละ   75 มล.)
จำนวน         1 แพค ๆ ละ 6 ขวด   
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Bassbon
สูตรไซลิทอล
(สูตรไม่มีน้ำตาล)

น้ำหนักสุทธิรวม   450 มล. (ขวดละ   75 มล.)
จำนวน         1 แพค ๆ ละ 6 ขวด   
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Golden Silk
สูตรน้ำตาลกรวด

น้ำหนักสุทธิรวม   450 มล. (ขวดละ   75 มล.)
จำนวน         1 แพค ๆ ละ 6 ขวด   
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Bonback / Tlantis
สูตรน้ำตาลกรวด

น้ำหนักสุทธิรวม   270 มล. (ขวดละ   45 มล.)
น้ำหนักสุทธิรวม   450 มล. (ขวดละ   75 มล.)
น้ำหนักสุทธิรวม   660 มล. (ขวดละ 110 มล.)
จำนวน         1 แพค ๆ ละ 6 ขวด   
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Pure / Tlantis
ผสมคอลลาเจน สูตรซอร์บิทอล (สูตรไม่มีน้ำตาล)

น้ำหนักสุทธิรวม   270 มล. (ขวดละ   45 มล.)
น้ำหนักสุทธิรวม   450 มล. (ขวดละ   75 มล.)
น้ำหนักสุทธิรวม   660 มล. (ขวดละ 110 มล.)
จำนวน         1 แพค ๆ ละ 6 ขวด   
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Pure / Tlantis
สูตรไซลิทอล
(สูตรไม่มีน้ำตาล) สำหรับส่งออกเท่าน้ัน

น้ำหนักสุทธิรวม   270 มล. (ขวดละ   45 มล.)
น้ำหนักสุทธิรวม   450 มล. (ขวดละ   75 มล.)
น้ำหนักสุทธิรวม   660 มล. (ขวดละ 110 มล.)
จำนวน         1 แพค ๆ ละ 6 ขวด   
เลขทะเบียน อ.ย.  

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า , ขายปลีกและขายส่ง
สามารถสั่งซื้อผ่านบริการ Email Service ได้ข้างล่างนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความแตกต่างระหว่างซอร์บิทอล(Sorbitol) และไซลิทอล(Xylitol)
Sorbitol / ซอร์บิทอล คืออะไร
Sorbitol หรือซอร์บิทอล เป็นสารให้ความหวาน (sweetener) เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute)
ตามธรรมชาติในผลไม้ เช่น เชอรี่ แอ๊ปเปิ้ล
 
ชื่อเรียกอื่น
Glucitol D-glucitol D-Sorbitol Sorbite Hydrogenated Starch Hydrolysate (HSH)
 
สมบัติเด่นของซอร์บิทอล
- มีรสชาติหวาน และเมื่อละลายจะให้ความรู้สึก เย็น ซ่า ( cooling effect) เนื่องจากระหว่างพลังงานจะดูดพลังงานความร้อน
  เพื่อใช้เป็นความร้อนแฝงของการละลาย
- ให้พลังงาน 2.6 แคลอรี่ต่อกรัม (เทียบกับน้ำตาลทรายซึ่งให้ 4 แคลอรี่ต่อกรัม)
- มีค่า glycemic index ต่ำ ร่างกายจะย่อยและดูดซึมได้ช้ากว่าน้ำตาล จึงไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในลือดสูง
- เป็นยาระบายอ่อนๆ (laxative effet) เนื่องจากดูดซึมได้ช้า และตกค้างมาเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่
- ทนต่อกรดและความร้อนได้ดีดีกว่าน้ำตาลทราย และเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์
  (non enzymatic browning reaction) ได้ยากกว่า
- เป็นสารที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายให้เกิดสภาวะกรดในช่องปากได้ จึงไม่ทำให้ฟันผุ
 
การใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
- ใช้เป็นสารแทนน้ำตาล (sugar substitute) ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (diet food)
   อาหารให้พลังงานต่ำ (low-calorie) หรือไม่มีน้ำตาล (sugar-free) และใช้ในอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
   ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น เบเกอรี่ (bakery) แยม (jam) หมากฝรั่ง ลูกกวาด ลูกอม และผสมเครื่องดื่ม (beverage)
- รักษาความชุ่มชื้น (humectant) ในผลิตภัณฑ์
- ป้องกันการตกผลึกของน้ำตาล ในการผลิตช็อกโกแลต ลูกกวาด ลูกอม
- ป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง (cryoprotectant) โดยไปทำให้จุดเยือกแข็ง (freezing point) ของอาหารลดลง
  น้ำในอาหารอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิต่ำมาก จึงไม่เกิดผลึกน้ำแข็งที่ไปทำลายเซลล์เนื้อเยื่อ ใช้ในอาหารแช่เยือกแข็ง
  เช่น ซูริมิ (surimi) ไอศกรีม (ice cream)
 
คัดลอกข้อมูลบางส่วนและภาพจาก : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1212/sorbitol-ซอร์บิทอล
 
Xylitol / ไซลิทอล คืออะไร
- ไซลิทอล (Xylitol) คือน้ำตาลแอลกอฮอล์ธรรมชาติ พบได้ในผักผลไม้ หลายชนิด เช่น ต้นเบิร์ช สตอเบอร์รี่ แครอท ซังข้าวโพด ฟาง รำข้าว   
   ผลไม้เปลือกแข็งจำพวกถั่วต่างๆ
- ความหวานของสารไซลิทอลมีความคล้ายคลึงกับน้ำตาล แต่เมื่อละลายในปากจะให้ความรู้สึกเย็นด้วย
- สารไซลิทอลถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์ และต่อมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น เป็นต้น
 
ไซลิทอลมีประโยชน์อย่างไร
- ช่วยป้องกันฟันผุได้
- ช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อฟันให้น้อยลง
- ช่วยยับยั้งการยึดเกาะของแบคทีเรียบนผิวฟัน
- ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคฟันผุจากมารดาสู่ทารก
- กระตุ้นกระบวนการสะสมกลับของแร่ธาตุที่ฟันในผู้ที่มีฟันผุ
- กระตุ้นน้ำลายในผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้ง
- หยุดยั้งการลุกลามของโรคในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- เพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดแต่ไม่เพิ่มแคลอรี่ในผู้ป่วยโรคอ้วน
 
ไซลิทอล คุณค่าจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก
เช่น สมาคมทันตแพทย์ในแถบยุโรป สมาคมทันตแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และยังได้รับรองจาก WHO (World health Organization)
และ FAO (Food and Agriculture Organization) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง
และยังได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในอเมริกา แคนาดา และในอีก 38 ประเทศทั่วโลก
 
คัดลอกข้อมูลบางส่วนจาก : https://www.drdtoothpaste.com/สาร-xylitol-ไซลิทอล-คืออะไร/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อสินค้า ขายปลีกและขายส่ง ผ่านบริการ Email Service
   
   

รับส่งออกสินค้าสินค้าทุกประเภททางเรือไปทั่วประเทศจีน
|  หน้าแรก  |  ข้อมูลทางวิชาการ  |  เกี่ยวกับเรา  |  ผลิตภัณฑ์  |  ติดต่อเรา  |
รับจ้างผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปทุขนาดบรรจุ พร้อมบริการส่งออกทางเรือไปทั่วประเทศจีน
โกลเด้น ซิลค์ กรุ๊ป
19/85  ถนนบางขันธ์-คลองหลวง  ตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120
Call-Center : 084-467-7810   E-mail : ceo424d@hotmail.com
ผลิต , จำหน่าย , bonback , บอนแบค
Home Remedies For Wrinkles
 
พร้อมจัดทำเอกสารทางราชการทั้งนำเข้า และส่งออก รวมถึงจดทะเบียนให้กับบริษัทของท่านเบ็ดเสร็จ